Dostarczenie projektu i postprodukcja

Dostarczenie projektu i postprodukcja są kluczowymi fazami w procesie tworzenia zarówno projektów fotograficznych, jak i filmowych. To tutaj prace nabierają ostatecznego kształtu. Obie te fazy łączą w sobie aspekt kreatywny i techniczny. Właśnie w tych momentach projekt przechodzi przemianę z koncepcji w rzeczywistość. Umiejętne wykorzystanie narzędzi edytorskich oraz zdolność do wydobycia ukrytej głębi i wyrazu jest nieodzowne dla osiągnięcia finalnego efektu wizualnego.
Proces odbioru jest ważny nie tylko z perspektywy klienta, ale również dla twórcy. To czas, w którym mogą zostać wprowadzone ostatnie modyfikacje, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom klienta. Ostateczna akceptacja projektu przez klienta jest sygnałem, że praca została ukończona zgodnie z założeniami i może być uznana za zakończoną. W skrócie, proces odbioru przez klienta finalnego projektu filmowego lub fotograficznego polega na przedstawieniu gotowego dzieła z uwazględnieniem najważniejszych i zaplanowanych oczekiwań klienta.

 

Postprodukcja w projekcie

W przypadku projektów fotograficznych, dostarczenie projektu to etap, w którym projekt manager dokonuje wyboru najlepszych zdjęć i przystępuje do ich obróbki. To w postprodukcji tworzone są korekcje kolorów i retusze, które podkreślają charakter i estetykę zdjęć. Proces ten wymaga wyczucia artystycznego oraz umiejętności operowania narzędziami graficznymi. My pracujemy w programie Capture One Pro oraz Adobe Photoshop, połączenie tych narzędzi maksymalizuje efekt, a przede wszystkim gwarantuje jakość.
W filmie, dostarczenie projektu oznacza zmontowanie ujęć w spójną całość. Na etapie montażu, kolejność ujęć jest układana w narracyjny sposób, dodawane są efekty dźwiękowe i muzyczne, a tempo narracji jest kształtowane w zależności rodzaju filmu. W tym przypadku pracujemy w programie DaVinci Resolve Studio oraz Final Cut Pro w zależności od złożoności projektu.

 

Dla mnie istotne jest uwzględnienie czasu dostarczania dzieła oraz liczby poprawek w kontekście ustalania ceny. To odnosi się zarówno do przekazywania ostatecznych fotografii klientowi w formie cyfrowej lub fizycznej, jak i wprowadzania wszelkich zmian lub korekt, na jakie zechce się zdecydować klient w projekcie filmowym. Wartości projektu mogą być związane z szybkością dostarczenia prac oraz ilością i wielkością dokonywanych poprawek. To zależy między innymi od liczby, rozmiaru, formatu i jakości zdjęć, a także od zakresu i czasu realizacji ewentualnych zmian. Przykładowo, dostarczenie oraz ewentualna korekta zdjęć z obrazami niskiej rozdzielczości, nie wymagająca zmian, może być prostsza i tańsza, w przeciwieństwie do dostarczenia i poprawek w przypadku zdjęć do folderu reklamowego drukowanego z obrazami o wysokiej rozdzielczości, gdzie wymagane są liczne rundy opinii i zmian, co może być bardziej skomplikowane i kosztowne.
Ważne jest, aby prowadzić z klientem otwartą i szczerą rozmowę na temat zarówno kosztów, jak i oczekiwanego czasu dostarczenia prac oraz procesu poprawek. To przecież biznes, który wymaga zaangażowania i pewnych nakładów finansowych. Właśnie dlatego początkowa rozmowa jest kluczowa – pozwala nam na wyznaczenie wspólnych oczekiwań, co w ostatecznym rozrachunku przekłada się na lepsze wrażenia klienta. Osobiście zawsze stawiam na zaangażowanie zespołu, który wspiera różne aspekty działalności i przyspiesza realnie pracę na finalnym projektem. To pomaga zminimalizować trudności i zwiększyć jakość finalnego projektu .

 

Postprodukcja / Bind up Photo