Zakres praw autorskich i możliwości ich wykorzystania

W kontekście ustalania cen związanych z projektami fotograficznymi, ważnym elementem jest kwestia praw autorskich oraz różnych możliwości wykorzystania dzieła. W prawie istnieje podział licencji na nieformalna, powiedzmy poprzez maila i formalną umowę, zawsze pisemna, która przyznaje prawo do korzystania z fotografii/filmu lub innego działa w określonych ramach – czasowych, terytorialnych oraz celowych. Z kolei takie wykorzystanie odnosi się do konkretnych sposobów w których klient planuję ich użyć, takich jak reklama, artykuły prasowe, publikacje w Internecie czy w mediach społecznościowych a nawet w klasyczny druku.

Cena usługi

Wpływ na cenę ma tu złożoność praw, jakie nabywa klient oraz zakres zamierzonych działań.
Przykładowo: klient chciałby skorzystać z fotografii w ramach rocznej kampanii reklamowej na bilbordach. Wiem, że towarzyszyć temu będzie wyższa cena licencji, a także formalny zakres praw tzw. licencja wyłączna, a czasami nawet umowa z pełnymi prawami. Natomiast w przypadku krótkotrwałego baneru internetowego na miesiąc towarzyszyć będzie zazwyczaj nieformalna forma licencji niewyłącznej, a mimo to w pełni akceptowalna i szeroko stosowana.

Osobiście jestem za tworzeniem pakietów licencyjnych niewyłącznych, które zawierają istotny czynnik zaufania oraz budują dobre relacje między partnerami biznesowymi. Z własnego wieloletniego doświadczenia uważam to za najbardziej komfortowe rozwiązanie dla klienta.
Wizualizując sytuację, w której mam realizację wielu projektów, rozpatrywanie indywidualnych licencji dla każdego projektu podczas podejmowania kolejnych działań wydaje mi się zgubne i nieadekwatne. W związku z tym, preferuję działanie i umieszczanie większości projektów w ramach jednego pakietu tj. licencji niewyłącznej z odpowiednim zakresem wykorzystania danego dzieła. Jednocześnie posiadam specjalne licencje dostosowane do większych, bardziej skomplikowanych projektów. To podejście ułatwia mi zarządzanie i daje mi większą elastyczność w planowaniu działań oraz skutkuje partnerskimi i długofalowymi relacjami z klientem.