Zrozumienie kosztów produkcji projektów filmowych i fotograficznych

Dla mnie kluczowymi czynnikami wpływającym na ustalanie finalnych kosztów projektów fotograficznych i filmowych są trzy etapy stanowiące nieodzowny fundament całego projektu: preprodukcja tj. przygotowania, analiza projektu, lokalizacja, tworzenie scenariusza, produkcja tj. organizacja i realizacja projektu według ustalonego wcześniej harmonogramu i postprodukcja tj. tworzenie ostatecznego wyglądu dzieła poprzez montaż, korekcje kolorów, retusz, efekty specjalne czy dźwięk. Na tym etapie szczególnie liczy się staranność i kreatywność, która przynosi ostateczny wynik dla Klienta.

Koszty projektu

Przede wszystkim jednak są to wydatki, które muszę ponieść w celu zrealizowania danego projektu, takie jak sprzęt, transport, makijaż, wsparcie asystentów, ubezpieczenie, licencja, studio produkcyjne oraz związane z tym podatki. Koszty produkcji naprawdę różnią się w zależności od rodzaju i rozmiaru projektu i zazwyczaj wyodrębniam je w wycenie tak, aby wszystko było przejrzyste i zrozumiałe, za co płaci klient. Warto zauważyć, że na przykład koszty produkcji sesji portretowej w studio mogą być stosunkowo niskie, podczas gdy realizacja zdjęć reportażowych w odległym miejscu może wiązać się z istotnymi, dodatkowymi wydatkami.


W mojej opinii to zagadnienie wymaga szczególnej uwagi – nie warto się spieszyć negocjując przez telefon, co jest częstym, zgubnym nawykiem. Niezwykle ważne jest, aby nie pomijać żadnych potencjalnych kosztów, które mogą się pojawić, gdyż zignorowane wydatki mogą wpłynąć na jakość projektu oraz negatywnie kształtować przyszłe relacje biznesowe.
W przypadku zapytań ofertowych kieruję do korespondencji e-mailowej, zawsze konsekwentnie dążąc do utrzymania wysokiego standardu i profesjonalizmu usług.
Warto stworzyć swego rodzaju szablon, który pomaga uwzględnić podstawowe potrzeby. Często zaczynam od elementów sprzętu fotograficznego/filmowego i oświetleniowego, a później skupiam się na elementach specyficznych dla danego projektu, takich jak licencja czy ewentualne osoby trzecie niezbędne w projekcie tj. stylistka, make-up czy przy bardziej złożonych projektach np. funkcjonariusze policji, strażnicy, pomoc medyczna itp. Ważne jest, aby spisać wszystko, nawet jeśli lista wydaje się długa. Jest to dokument, który zawsze rozwiązuje problemy przed i po projekcie.
Osobiście traktuję to, jak wyznaczenie drogi prowadzącej do osiągnięcia sukcesu. W momencie, gdy zdarzą się wątpliwości, uważam, że warto wrócić do konsultacji z klientem. To właśnie on może pomóc precyzyjnie i ostatecznie określić swoje potrzeby produkcyjne oraz pełną wizję projektu.
W mojej opinii istotne jest zapewnienie zrozumienia potrzeb jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, przede wszystkim w celu budowania dobrych i partnerskich relacji biznesowych.
Koszty projektu Filowego i fotograficznego / Bind up Photo