About Us

Cześć, jestem Rafał i pracuję w zespole Bind up Photo jako fotograf oraz projekt manager. Od 2006 roku budujemy wartościowe relacje biznesowe oparte na zaufaniu i odpowiedzialności, wsparciu oraz poczuciu bezpieczeństwa związanego z zaangażowaniem podczas realizacji każdego projektu. Nasze wartości opieramy na 15-letnim doświadczeniu, za którym stoi kultura osobista oraz zrozumienie klienta. Nadrzędnym celem firmy jest pomagać wyrażać Siebie, wspierając Twoją kreatywność. Chcemy, żeby Twoje doświadczenie z Bind up Photo opierało się na partnerskich relacjach i obustronnej satysfakcji ze współpracy.

Jeżeli potrzebujesz usług foto lub video, powierz proszę swoją realizację doświadczonym profesjonalistom Bind up Photo.

Zapraszam do współpracy

Hi, I am Rafał and I work in the Bind up Photo team as a photographer and project manager. Since 2006 we have been building valuable business relationships based on trust and responsibility, support and a sense of security associated with commitment to each project. Our values are based on 15 years of experience, which is supported by a personal culture and understanding of the client. The company’s ultimate goal is to help you express yourself by supporting your creativity. We want your experience with Bind up Photo to be based on partnership relations and mutual satisfaction from cooperation.

If you need a photo or video services, please entrust your project to experienced Bind up Photo professionals.

I invite you to cooperation

Fotografia i Produkcja Filmów.

Photography and Film Production.

Zespół Bind up Photo „Photographers”

Portrait Photographer and Project Manager

Rafał

Photojournalist and Portraitist

Alina

Portrait and Event Photographer

Bartosz

Portrait and Event Photographer

Helena

Portrait and Event Photographer

Adrian

Bind up Photo Team „Video Operators and Video Post-Production Masters”

Video Operator and Video Post-Production Master

Michał

Video Operator and Video Post-Production Master

Michał

Video Operator and Video Post-Production Master

Tomek

Video Operator and Video Post-Production Master

Michał

Video Operator and Video Post-Production Master

Piotrek