Społeczna odpowiedzialność fotografii

Standardem wydaje się iż coraz częściej firmy wykraczają poza swoje tradycyjne cele i skupiają się na działaniach, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Dla nas społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza angażowanie się w działania, które nie tylko promują naszą markę, ale przede wszystkim wspierają profesjonalistów znajdujących się w sytuacji kiedy to rynek powoduje przesunięcia i zmiany kadrowe. Ale zacznijmy od początku – co dokładnie robimy?

Współpraca i współdziałanie jako rynek wymiany umiejętności i usług

Od niedawna zaczęliśmy oferować partnerską współpracę w realizacji projektów – to buduje lojalność klientów, tworzy rynek wymiany usług oraz potencjalnie przyczynia się do wzrostu naszego biznesu w przyszłości, gdyż osoby, które nie mogą skorzystać z naszych usług teraz, mogą w przyszłości polecić nas jako profesjonalnych partnerów. Pomijając już aspekty w pełni biznesowe czy marketingowe, chodzi po prostu o tworzenie silnych więzi z naszymi klientami. 

Sesja Biznesowa Portretowa Headshot / Bind up Photo

Wpadliśmy na pomysł tej inicjatywy, gdy poznaliśmy Marcina – specjalistę od IT. Skontaktował się on z nami przez platformę LinkedIn z prośbą o biznesową sesję zdjęciową. Był wówczas w trakcie poszukiwań nowej pracy, a profesjonalne zdjęcia do CV czy na media społecznościowe wyróżniłyby jego aplikację do firm. Sam znalazł naszą stronę internetową i portfolio, na których podstawie wybrał nas do jego sesji portretowej typu headshot. W trakcie rozmowy okazało się jednak, że nasza wycena sesji przekraczała jego budżet. Ta sytuacja skłoniła nas do działania i partnerskiej wymiany usług, aby pomóc profesjonalistom w osiąganiu swoich biznesowych celów. Dając im szansę na współpracę, angażujemy się w realne wsparcie i otwieramy nowe możliwości dla nich w przyszłości. Efekty tego partnerstwa jesteście w stanie zobaczyć tutaj.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest nieodłącznym elementem naszej marki. Wierzymy, że nasze działania mogą mieć pozytywny wpływ na życie innych i na społeczeństwo jako całość. Dlatego będziemy kontynuować nasze inicjatywy społeczne, dążąc do tworzenia zmian na lepsze. Dziękujemy Marcinowi za współpracę.